Празнично Работно Време

 

24.12.2023              10:00 ч. - 17:00 ч.

25.12.2023                     Почивен Ден

26.12.2023              11:00 ч. - 17:00 ч.

27.12.2023              10:00 ч. - 19:00 ч.

31.12.2023              10:00 ч. - 17:00 ч.

01.01.2023                     Почивен Ден